Güvenli Oyuncak Seçimi

Oyuncak alırken ve aldıktan sonra ailelerin nelere dikkat etmesi gerekir?

Çocukların normal davranışları dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun ve öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin güvenlik ve sağlığını tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya sürülür.

CE işareti taşıyan oyuncakların, uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

Oyuncak parçaları ve aksamları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek kırılma ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karşı dayanıklı olması gerekir.

Oyuncakların kenarları ve çıkıntıları temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanmalara sebep olmamalıdır.

36 aylıktan küçük çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar, güvenlik değerlendirmesi açısından daha farklı özellikler taşımalıdır. Bunun nedeni, oyuncakların uyması gereken EN 71-1(Oyuncaklardaki fiziksel ve mekanik özellikler) standardının 36 aylıktan küçük çocuklara yönelik olarak tasarlanan oyuncakları daha zorlu deneylere tabi tutmasıdır. Bunun için ebeveynler 36 aylıktan küçük çocuklara oyuncak alırken daha dikkatli olunmak zorundadır. Kesinlikle çocukların yaş gruplarına hitap eden oyuncaklar satın alınmalıdır. 2 yaşındaki bir çocuğa 4-5 yaşa hitap eden bir oyuncak verildiğinde çok büyük riskler ortaya çıkabilmektedir. 36 aylıktan küçük çocuklar oyuncakları ağzına götürebildiğinden yutma ve boğulma gibi durumların yaşanma riski vardır.

36 aylıktan küçük çocukların kullanımı için tasarlanmış oyuncaklar, parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme ve nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır. Oyuncağın kendisi, parçaları ve ayrılabilir parçalarının ölçülerine üç boyutlu olarak baktığımızda çocuğun ağız yapısının ölçülerini temsil eden( 25,4mm*31,7mm*57,1mm)den her açıdan ölçüldüğünde en az bir boyutunun büyük olması gerekir ki oyuncak uygun olarak kabul edilsin.

36 aylıktan küçük çocuklara yönelik tasarlanan oyuncakların pil haznelerinin kapakları çocukların açamayacağı şekilde veya vidalı olması gerekir.

Piyasaya arz edilmiş ve üzerinde CE işareti bulunan oyuncakların “Oyuncaklar Hakkındaki Yönetmelik” e uygun kabul edildiğini daha önce belirtmiştik. Fakat yine de çocuklarımızın sağlığı için yetişkinlerin oyuncak alırken CE işaretinin yanında oyuncakların fiziksel özelliklerine de dikkat etmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Maalesef piyasada, üzerinde CE işareti bulunan fakat uygunsuz olan, genellikle Çin menşeli oyuncaklarla karşılaşılabilmektedir.